• info@orenpatent.com
  • 0216 501 0077
  • 0212 594 7877

Tasarım Tescil

Tasarım

Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır.

  • Teknoloji, kalite ve fiyat açısından benzer özellikli ürünler, 21. yüzyıl müşteri kitlesi tarafından tasarımların farklılık ve estetik özellikleriyle rekabet aracı olmaktadır.
  • Tasarım yoluyla katma değerli ürünler üretmek, farklılaşmak, markalaşmanın da temelini oluşturmaktadır.
  • Endüstriyel Tasarım Tesciliyle; ürünlerin dış görünüşleri koruma altına alınabilmektedir. Örneğin ; mobilya tasarımları, tekstil ürünleri , ayakkabı tasarımları gibi.
  • Endüstriyel Tasarımların tescil edilerek korunması ile tasarım tescil sahibi, tasarımı kullanmak konusunda inhisari (tekelci) haklara sahip olmaktadır. Tasarımların tescille koruma altına alınması neticesinde; üçüncü kişiler tasarım sahibinin izni olmadan tasarım konusu ürünleri; üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ihraç edemez, sözleşme yapmak için teklifte bulunamaz, ticari amaçla kullanamaz ve ticari maksatlı elde bulunduramaz.

Tasarım tescili yapılacak ürünler;
Endüstriyel yolla ve elle üretilen bütün ürünlerin dış görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir. Örneğin; ürünlerin ambalajları, ambalajların üzerindeki desenler, Kumaş desenleri, konfeksiyon ürünlerinin modelleri, mobilyaların modelleri, makinaların dizaynları, araçların dizaynları, araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

Koruma süresi;
Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu sürenin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılma imkanı mevcuttur. Tasarımların yenileme sürelerinin iyi takip edilmesi gerekmektedir. Ören Patent; müvekkillerinin tasarımlarının yenileme süreleri takip edilmekte, vakti geldiğinde gerekli bildirimler yapılarak tasarımların yenilemesi yapılmaktadır.

Tasarım tescil şartları
Tasarımların tescil edilebilmesi için "yeni olması" ve "ayırt edici niteliğe" sahip olması gerekmektedir.

Yenilik
Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüchan tarihinden önce "dünyanın herhangi bir yerinde" kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Ancak başvuru tarihinden önceki 12 ay içerisinde tasarımcı veya bu tasarımcının izin verdiği kişiler tarafından kamuya sunma veya bu kişilerin suistimali sonucu kamuya sunulursa "yenilik ve ayırt edici nitelik" etkilenmez.

Ayırt Edici Nitelik
Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır. Ayırt edici niteliğin değerlendirilmesinde, birbirleri ile kıyaslanan tasarımların ilke olarak farklılıklarından çok ortak özelliklerinin değerlendirilmesine ağırlık verilir ve tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

Koruma kapsamına girmeyen tasarımlar

  • Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar.
  • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımları
  • Teknik Fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar.
  • Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü , başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.