• info@orenpatent.com
  • 0216 501 0077
  • 0212 594 7877

Marka Tescil

marka

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Çeşitleri

  1. Ticaret Markaları: Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan ilk 34 sınıfı Ticaret markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
  2. Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlere denir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, hastanelerin, taşımacılık firmalarının, reklamcılık, tv-radyo yayıncıları, oteller, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Markaların tescili için kullanılan sınıflardan 35-45 arasında yer alan sınıflar Hizmet markalarının tescilinde kullanılmaktadır.
  3. Garanti Markaları: Marka sahibinin kontrolü altında , bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini , coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek ; Uluslararası yün Birliğine ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından , firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası , ISO 9000 , CE işareti ,Zürih Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
  4. Ortak Markalar: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.


Marka Oluşturmak için Önerilerimiz :

Okunuşu kolay olmalı, Okunuşu kulağa hoş gelmeli, Mutlaka Ayırt edici özelliği bulunmalı, Taklidi zor olmalı, Tüketicinin zihnine işlemeye ve bilinçaltına tesir etmeye elverişli olmalı, İhracat yapılacaksa ihracat yapıldığı ülkenin dilinde kötü bir anlamı bulunmamalı. Markayı kullanmaya başlamadan önce başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda marka araştırma uzmanlarından araştırma yapılmasını talep dilmeli. Bir markada aranacak en önemli özellik, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebilir olmasıdır. Markanın mutlaka bir anlamı olması, anlaşılır olması gerekmez Dünyada veya Türkiye' de büyük firmaların isim veya markalarını incelendiğinde bu markaların firma kurucularının isimlerinden, isimlerinin baş harflerinden oluştuğu veya sözlüklerden seçilmiş kelimeler olduğu görülmektedir. Tescilden önce ön araştırma mutlaka yapılmalıdır. Marka seçimi yapıldıktan sonra yapılacak en önemli iş markanın tescilli olup olmadığının araştırılmasıdır. Markanın başkası adına tescilli olmadığı öğrenildikten sonra tescil için müracaat edilmelidir. Markanın başkası adına tescilli olup olmadığı hakkında araştırma yapılmadan başvuru yapılması, ciddi anlamlarda hem zaman kaybına hem de markaya yapılan yatırım boşa gitmesine sebep olabilir. Ve zaten uzun süren tescil prosedürü için tekrar başvuru yapmak ve masraf yapmak zorunda kalınabilir.


Yurtdışı Marka Tescil

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde tescil başvurusu yapılmalıdır. Çünkü tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur. Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi bulunmaktadır. Aşağıda bilgileri verilen bu 3 sistemin yanısıra ülkesel olarak tescil başvurusu da yapılabilmektedir.

  1. Ülkesel Tescil : Tescil koruması talep edilecek ilgili ülkeye/ülkelere doğrudan başvuru yapılabilir.
  2. Topluluk Markası (CTM) : Tek bir başvuru ile 28 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlamaktadır.
  3. Madrid Protokolü : Bu kapsamda yapılan başvuru ile 85’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için ayrı ayrı koruma sağlanabilmektedir. 4. OAPI (Afrika Birliği) : Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 17 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkündür.